Hvad er epilepsi? – Dyreklinikken Dit Dyr
 

Hvad er epilepsi?

©dit-dyr.dk – epilepsi hund og kat

Epilepsi hos hund og kat

Hvad er epilepsi hos hund og kat?

Epilepsi er et sygdomskompleks, hvor nerveceller i hjernen pludseligt udsender en øget mængde elektrisk aktivitet. Den unormale aktivitet kan være i hele hjernen samtidig således at dyret får krampeanfald i hele kroppen og mister bevidstheden. Aktiviteten kan også være begrænset til mere lokale områder i hjernen hvor kun dele af funktionen bliver påvirket og typisk nedsat. Har kan ses anfald med ændret adfærd som f.eks. øget uro hvor dyret søger ejere, trækninger i dele af kroppen (i f.eks. et ben), hovedrysten og/eller voldsom kortvarig savlen. Det mest almindeligste symptom på epilepsi er krampeanfald forudgået af lokale symptomer som nævnt ovenfor. Ved anfaldene kan der være bevidstløshed, fråde om munden og afgang af urin/afføring. Efter anfaldet ses ofte en periode med forvirring, træthed eller i sjældne tilfælde agression. De epileptiske anfald er typisk kortvarige (få minutter) og symptomerne er ofte ens fra anfald til anfald.

Epilepsi opstår grundet ubalancer mellem signalstoffer i hjernen som hæmmer/stimulerer nervecellernes elektriske aktivitet, eller som følge af f.eks. misdannelser, slag mod hovedet, hjerneblødninger, blodpropper eller hjernesvulster. Epileptiske anfald kan være meget ubehagelige at overvære, men er sjældent farlige. Hold aldrig dyret fast under anfaldene og kom ikke noget i munden for at hindre tungebid. Der vil netop være risiko for at komme til skade og genstande som anbringes i munden, kan ende i luftrøret, så dyret blive kvalt. Særlig opmærksomhed skal udvises hvis anfaldene er meget langvarige – typisk over 10 minutter eller hvis det ene epileptiske anfald afløser det andet, uden at dyret kommer til bevidsthed mellem anfaldende. Her kan sygdommen være livstruende og kræver akut dyrlægehjælp.

Vi har stor erfaring indenfor diagnosticering og behandling af pilepsi hos hund og kat. Her ses Belgisk Hyrdehund med arvelig epilepsi. Han levede mange år med epilepsi og havde et godt liv
Kito her havde epilepsi og var årsagen til og starten på Christinas brændende interesse for epilepsi hos hund og kat

Epilepsi kan inddeles i grupper

Epilepsi kan forekomme i flere former og der findes også flere typer af anfald.

Årsager til epilepsi

Generelt deler man epilepsi op i epilepsi med ukendt årsag og epilepsi forårsaget af en anden sygdomsproces. Det er meget vigtigt afklare hvilken en af grupperne din hund med anfald hører under inden eventuel opstart af medicinsk behandling.

Anfaldstyper

Anfaldstyperne er mangfoldige, men det er vigtigt at vide,at der kan ses både fokale anfald og generaliserede anfald.

Et fokalt anfald starter og bliver i en bestemt del af hjernen og spredes således ikke til resten af hjernen. Ved disse anfald påvirkes kun en del af hjernen og resten kan godt fungere til en vis grad samtidig. Det vil sige at man f.eks kan have et anfald som kan ses i ansigtet på hunden eller katten.

Ved det generaliserede anfald starter selve sekvenser ofte igen i bestemt del af hjernen, men spredes hurtigt og bliver dermed global (hele hjernen). Dette betyder at hele hjernen påvirkes og dermed vil anfaldene blive mere voldsomme i deres udtryk. Disse epilepsipatienter vil have bevidsthedstab og krampeanfald i hele kroppen. Der kan være afgang af både urin og afføring og der ses ofte fråde om munden.

Kan epilepsi være arvelig?

Der er påvist arvelig epilepsi hos forskellige hunderacer i både Europa og USA, men mange epilepsiformer er ikke arvelige. Det er endnu ikke muligt ved en enkelt test at skelne mellem de dyr som har  arvelig epilepsi og de som ikke har. Derfor fraråder vi at avle på dyr som har epileptiske anfald. Dermed nedsættes risikoen for at sprede sygdommen. Du kan se eksempler på artikler om arvelige epilepsiformer hos hund her Epilepsi og sygdomme i nerversystemet

Hvilke undersøgelser laves for at diagnosticere epilepsi?

Vi laver en grundig undersøgelse af patienten, hvor sygdomme uden for hjernen, som forårsager epilepsilignende anfald udelukkes. Eksempler kunne være hjerte, stofskifte og leversygdomme. Dyrlægen forhører sig om anfaldenes natur, undersøger hjerte, lunger og nervesystem, tager blodprøver og evt. røntgenbilleder. Hunden eller katten skal møde fastet til undersøgelsen. Ved mistanke om anden sygdom i hjernen henvises til CT- eller MR-scanning og/eller rygmarvsvæske udtages til undersøgelse under bedøvelse.

Hvorfor skal du optage anfaldene på video?

Epilepsi kan ses i mange former og have mange årsager. Andre sygdomme kan godt vise sig at ligne reel epilepsi rigtig meget og derfor er det klart en fordel at kunne medbringe video af dit kæledyrs anfald, når du f.eks. kommer her på Dyreklinikken Dit Dyr for at få undersøgt, hvorfor anfaldene kommer.

Behandling af epilepsi

Hunde og katte med epilepsi behandles ofte med Phenoleptil som er effektivt og godt tålt af de fleste. Vær opmærksom på, at der i de tre første uger af behandlingen kan være forbigående bivirkninger. Dyrets adfærd kan være  ændret (sløvhed, let slingerhed, øget madlyst). Bivirkningerne forsvinder ofte efter 2-3 uger når kroppen har vænnet sig til medicinen.

Koncentrationen af epilepsimedicin måles i blodet 2-3 uger efter start på medicin. Kontrolundersøgelse med blodprøver foretages f.eks. hver halve år for at følge patientens almentilstand og for at sikre at medicinen ligger korrekt i koncentration i epilepsipatientens blod.

Ved alvorlig epilepsi kan det undertiden være nødvendigt at behandle med Phenoleptil samt tillægsmedicin (ofte kaliumbromid/Libromid).

En mindre gruppe af patienter kan fungere på det nyere epilepsimedicin Pexion, som ofte forsøges til patienter med få anfald.

Med korrekt medicin/medicindosis er det ofte muligt at opnå anfaldsfrihed eller tilfredsstillende anfaldsreduktion. Mange epilepsipatienter har normal livskvalitet og livslængde. Enkelte dyr vokser sig fra sygdommen således medicinen kan trappes ned og evt. helt stoppes. Det forventes at ca. 70% af hunde med epilepsi kan behandles med medicin og have rigtig god eller rimelig god effekt. Det kan være en lidt kompliceret process at få diagnosticeret dit kæledyr samt indstillet medicineringen. Det er super vigtigt at processen foregår i tæt samråd med en dyrlæge med stor erfaring med anfald og korrekt indstilling af medicinering.

Det er farligt at stoppe eller ændre dosis af epilepsimedicin pludseligt. Dyret vil have risiko for at få voldsomme ukontrollerbare anfald. Snak med den dyrlæge som er specialiseret i at rådgive omkring dette fremfor blot at stoppe – det er virkelig vigtigt at du finder en du kan have tillid til at kunne varetage hele forløbet for din hund eller kat!

Når korrekt og tilstrækkelig medicinering er opnået er det utroligt vigtigt at din hund eller kat monitoreres regelmæssigt og mindst en gang årligt med kontrolundersøgelse og blodprøver. Medicintyperne kan hver især have flere forskellige uønskede bivirkninger og der vigtigt at holde øje med at der ikke opstår problemer. Ved at monitorere jævnligt kan mange problemer tages i opløbet, og din hund eller kat kan dermed hjælpes bedst muligt.

Hvilke mulige bivirkninger kan ses af medicinen?

Al medicin til behandling af en reel epilepsi er designet til at påvirke hjernen, fordi det jo er her anfaldene opstår. De forskellige medicintyper har forskellige profiler for hvordan andre organer påvirkes mens epilepsien behandles. Denne påvirkning af de andre organer er bivirkninger som kan være meget individuelle for hvert dyr med epilepsi. Det er vigtigt at holde øje med bivirkningerne således at de ikke overstiger de fordele som gerne skulle være til stede! Eksempler på bivirkninger kan være sløvhed, slingerhed, træthed, øget drikkelyst og spiselyst og en lang række organpåvirkninger. Epilepsi kan hos langt de fleste kæledyr behandles rigtig godt og effektivt men det kræver at man som dyrlæge har ekspertise til at indstille behandlingen og holde øje med at går som det skal – også på den lange bane!

Epilepsikalender

Det er vigtigt at føre kalender over, hvornår anfaldene kommer, hvor lange og voldsomme de er. Kalenderen er et super værktøj både ved diagnosticering og indstilling af medicin.

Dyrlæge

Epilepsi er en sygdom, som virkelige kræver viden og erfaring i forhold til både at stille diagnosen og finde rette epilepsibehandling for den enkelte epilepsipatient. Vi kan klart anbefale, at du kontakter en dyrlæge med særlig viden og interesse indenfor epilepsi og neurologi hos hund for at få den bedst mulige udredning og behandling af din hund. Neurologi og behandling af f.eks. epilepsi kræver et indgående kendskab til fagfeltet og er IKKE almen viden.

Det er utroligt vigtigt for din hund med epilepsi eller andre typer anfald at du søger faglig hjælp og sparring hurtigt, da anfaldspatienter sjældent er stabile og meget hurtigt kan opleve forværring af tilstanden. Sørg for at være godt forberedt og have den bedst mulige hjælp i baghånden. Her hos os på Dyreklinikken Dit Dyr har vi rigtig mange og gode erfaringer med epilepsi hos hund og kat – rigtig mange lever gode og lange skønne liv trods sygdommen.

Vil du vide mere om vores store specialviden indenfor epilepsi og anfald – tryk da på Ph.d Fagdyrlæge Christina Gulløv eller på Epilepsi og Neurologi

Dyreklinikken Dit Dyr, Ordrupvej 1, 4540 Fårevejle, Tlf: 30 11 22 93, dit-dyr@dit-dyr.dk

Dyreklinikken Dit Dyr ©2024. All Rights Reserved.
Powered by WordPress. Theme by Phoenix Web Solutions